Reklama
 
Blog | Richard Händl

Světový četník

Je potřeba světový četník? Co kdyby žádný nebyl? Byl by svět bezpečnější nebo nikoliv? To jsou špatně položené otázky, protože v historii lidstva si v každé době nějaká říše činila nárok na světového četníka (ne vždy se jí to ale povedlo). Samozřejmě v jí dosažitelném světě.

Tak
to bude i v dobách následujících do té
doby, dokud kvůli globalizaci , nevznikne nějaký celosvětový
četník (nějaká rada starších, nějaká
OSN ovšem s delegovanými zásadními pravomocemi
, nebo já nevím co.

Další
možností je, že se lidstvo přivede samo do záhuby, a
každý takový hlídač už bude zbytečný.

Starověký
Řím fungoval do té doby, dokud se mu dařilo svojí
silou expandovat mocensky, a tím pádem i kulturně.
Stahoval do svého vlivu čím dál tím
větší území s rostoucím počtem lidí,
kteří jeho kulturu přejímali někdy více,
někdy méně ochotně, ale nakonec se s ní ztotožňovali
a byli hrdí na to, že jsou Římané.

Reklama

Tedy,
Římská říše fungovala, protože se stala
četníkem tehdejšího světa (tedy hlavně středomoří
a blízko-středního východu). Ale lze to i
obrátit. Ten svět v té době fungoval, bez většího
chaosu, právě proto, že měl svého četníka, –
Řím!

Co
má za úkol takový četník? V rámci
zachování stability tlumí rozbroje na územích
svého vlivu, jakýmkoli způsobem. To je jeho zásadní
odpovědnost, kterou na sebe vzal, a proto je to i jeho povinnost.
Nemůže se z toho vyvléci i kdyby chtěl! Znamenalo by to
totiž nejenom jeho konec, ale i konec provincií (spojenců)
na něj navázaných. To se také přesně tak
stalo na konci starověku, kdy se Římská říše
rozpadla do chaosu.

Co
má za úkol dnešní četník, tedy USA?
Starat se o to, aby ony sami a jejich spojenci neupadli do chaosu
tím, že nechaly dojít příliš daleko hrozící
nebezpečí. Komu? Jim!

Která
možná to jsou? Vydírání zbraněmi,
vydírání nerostnými surovinami, likvidací
zavedeného obchodování, nebezpečí velké
migrace a tak dále i dále.

Kdyby
Spojené státy rezignovaly z jakýchkoli důvodů
na tuto funkci, nevznikl by báječný svět bez
arogantních Američanů. Našli by se v ten moment jiní.
Nenapadá mě nikdo, kdo by z nich byl lepší než oni.
Samozřejmě pro náš svět, viděno prizmatem našeho vidění
světa. Změna tohoto prizmatu není v krátkém
čase pro nás možná, protože naší kulturu (v
širším slova smyslu) nejsme schopni a ani nechceme zásadně
změnit.

Samozřejmě
to platí, pokud uznáme premisu, že některé
mocenské uskupení by se určitě pokoušelo tento svět
kontrolovat, a nakonec by jej i kontrolovalo.

Světový
četník nikdy nebude v obecné oblibě, protože toho
špatného a chyb se dá vždy najít nepřeberně.
Ale holt existovat musí a bude! To bychom nebyli lidé.

I
když jsem se snažil napsat výše uvedené neutrálně,
očekávám protiamerickou smršť.

Jenom
prosím o přečtení následujích řádků,
které ponechávám bez komentáře:

"Nemáme
nic proti americkému lidu, pouze proti americké vládě,
ajejímu arogantnímu, neopodstatněnému a
nebezpečnému vměšovánído záležitostí
jiných národů…

Svět
nepotřebuje žádného světového četníka,
svět si vytváří svůj vlastní řád…
vedení Spojených států si namlouvá, že
Amerika je průkopníkem světa, že je jeho mravním
svědomím… že pouze Amerika smí dobývat, smí
se v zahraniční politice rázně vyjadřovat…

Přesvědčení,
že je posláním Ameriky učinit svět zralým pro
demokracii, vedlo
tuto zemi čím dál tím
hlouběji do víru intervencionismu, a způsobilo, že rozum
amerických státníků byl zatemněn plány
na ovládnutí světa…

Presidentova
politika je v přímém kontrastu s tradiční
politikou Spojených států, která považuje
vměšování do vnitřních
nebo vnějších
záležitostí jiné země za nepřípustné.
Potřeba prosadit se, namyšlenost, neschopnost a umíněnost,
to jsou jejich
dnešní trumfy."

Dr. Joseph
Goebbels, Vőlkischer Beobachter, 21. ledna 1939

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama